• A PHARMAFUTÁR Bt. tevékenységének ismertetése

A PHARMAFUTÁR Bt.  szolgáltatása a Magyarországon kereskedelmi forgalomban nem kapható külföldi gyógyszerek, illetve patikai termékek beszerzése Ausztriából és Németországból, valamint Németországban működő nemzetközi nagykereskedelmi hálózaton keresztül az EU tagállamaiból, Svájcból és távolabbi országokból is, mint pl. az Egyesült Államokból vagy Kanadából.

A PHARMAFUTÁR Bt. a beteg helyett és nevében ausztriai-, illetve németországi gyógyszertárban a kezelőorvos által felírt receptet kiváltja, illetve egyéb patikai terméket (a továbbiakban: gyógyszer) beszerzi.

  • A megrendelés folyamata

A szolgáltatás kizárólag az Ügyfél által megrendelt gyógyszernek az Ügyfél nevében és helyett való beszerzésére terjed ki. A beszerezni kért gyógyszer pontos meghatározása, illetve a kezelőorvossal, gyógyszerésszel történő egyeztetése, esetleges helyettesítő termék meghatározása az Ügyfél feladata.  

Az Ügyfél írásban (személyesen, vagy e-mailben), vényköteles gyógyszer esetén a vény egyidejű átadásával és a gyógyszer árának letétbe helyezésével rendeli meg a PHARMAFUTÁR Bt. szolgáltatását.

A Magyarországon használatos e-recept befogadására a PHARMAFUTÁR Bt. külföldi partnereinek nincs lehetősége, ezért a megrendeléshez papír alapú vény vagy az orvos pecsétjével és aláírásával ellátott felírási igazolás szükséges.

A gyógyszerek áráról a PHARMAFUTÁR Bt. – külföldi partnerei által rendelkezésre bocsátott adatbázisból, ill. az interneten elérhető nyilvános árlisták alapján – előzetes tájékoztatással szolgál. 

A gyógyszer árát a PHARMAFUTÁR Bt. a fenti nyilvántartások alapján EURO-ban adja meg. Az Ügyfél a gyógyszer árát EURO-ban, vagy – a PHARMAFUTÁR Bt.  számlavezető bankja (K&H Bank Zrt.) által közzétett napi eladási valuta árfolyamon számítva forintban adja át a megrendeléssel egyidejűleg. 

A gyógyszer ára a megrendelés és a kiváltás között változhat. A letétbe helyezett összeg és a tényleges vételár közötti különbözet elszámolása minden esetben a gyógyszer átvételekor történik.

Az elszámolásnál az Ügyfél általi letétbe helyezés – azaz készpénzes fizetés vagy a PHARMAFUTÁR Bt.  letéti számláján történő jóváírás – időpontjában érvényes árfolyam az irányadó.

A PHARMAFUTÁR Bt.  a gyógyszerrel kapcsolatos bármely speciális igényt (pl. hosszú lejárati idő) kizárólag a megrendelés véglegesítését megelőzően, a külföldi partnerekkel történt egyeztetés alapján tud figyelembe venni. 

A PHARMAFUTÁR Bt.  a megrendelést külföldi partnerei felé rövid időn belül – jellemzően a megrendelés napján – továbbítja. 

A megrendelés lemondása, a termék visszaküldése kizárólag a PHARMAFUTÁR Bt. külföldi partnerének jóváhagyásával lehetséges. Ez esetben a PHARMAFUTÁR Bt.  az Ügyfél által megfizetett összeget a partner jóváhagyásától számított 14 napon belül visszafizeti.

  • A megrendelés teljesítése

A PHARMAFUTÁR Bt. a gyógyszer átvételének időpontjáról a megrendeléskor tájékoztatást ad.

A megrendelt gyógyszer átvételére a PHARMAFUTÁR Bt. ügyfélszolgálati irodájában személyesen vagy megbízott útján van lehetőség.

A gyógyszer a megrendelő vagy megbízottja jelenlétében történő ellenőrzést követően (termék neve, ára, mennyisége, lejárati ideje) kerül átadásra. 

A PHARMAFUTÁR Bt.  a termék átvételét követően reklamációt nem fogad el.

A PHARMAFUTÁR Bt. vállalja, hogy a beszerzett gyógyszert ügyfélszolgálati irodájában szakszerűen tárolja. Az Ügyfél kötelezettsége, hogy a beszerzett terméket 30 napon belül átvegye.

  • A Szolgáltatás díja

A PHARMAFUTÁR Bt.  szolgáltatásának mindenkori díjait honlapunján (www.pharmafutar.hu) teszi közzé, illetve személyesen vagy telefonon ad tájékoztatást arról. 

A szolgáltatás díja megrendelésenként fizetendő, összege nem függ a megrendelt gyógyszer mennyiségétől vagy értékétől.

A PHARMAFUTÁR Bt. szolgáltatásának díját a gyógyszer átvételével egyidejűleg kell megfizetni forintban, készpénzben.

  • Irányadó jog 

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatályos szövegét a PHARMAFUTÁR Bt. irodájában és honlapján az Ügyfelei számára hozzáférhetővé teszi. 

  • Jogviták 

Jogvita esetén a felek megkísérlik a békés úton való megegyezést, ennek sikertelensége esetére, jogvitájukra a PHARMAFUTÁR Bt. székhelye szerinti Bíróság illetékességét kötik ki.