top of page

1.) A PHARMAFUTÁR Bt. tevékenységének ismertetése

 

A PHARMAFUTÁR Bt. szolgáltatása a Magyarországon kereskedelmi forgalomban nem

kapható külföldi gyógyszerek, illetve patikai termékek beszerzése Ausztriából és

Németországból, valamint Németországban működő nemzetközi nagykereskedelmi hálózaton

keresztül az EU tagállamaiból, Svájcból és távolabbi országokból is, mint pl. az Egyesült

Államokból vagy Kanadából.

A PHARMAFUTÁR Bt. a beteg helyett és nevében ausztriai-, illetve németországi

gyógyszertárban a kezelőorvos által felírt receptet kiváltja, illetve egyéb patikai terméket (a

továbbiakban: gyógyszer) beszerzi.

 

2.) A megrendelés folyamata

 

A szolgáltatás kizárólag az Ügyfél által megrendelt gyógyszernek az Ügyfél nevében és

helyett való beszerzésére terjed ki. A beszerezni kért gyógyszer pontos meghatározása, illetve

a kezelőorvossal, gyógyszerésszel történő egyeztetése, esetleges helyettesítő termék

meghatározása az Ügyfél feladata.

Az Ügyfél írásban (személyesen, vagy e-mailben), vényköteles gyógyszer esetén a vény

egyidejű átadásával és a gyógyszer árának letétbe helyezésével rendeli meg a

PHARMAFUTÁR Bt. szolgáltatását.

A Magyarországon használatos e-recept befogadására a PHARMAFUTÁR Bt. külföldi

partnereinek nincs lehetősége, ezért a megrendeléshez papír alapú vény vagy az orvos

pecsétjével és aláírásával ellátott felírási igazolás szükséges.

A gyógyszerek áráról a PHARMAFUTÁR Bt. - külföldi partnerei által rendelkezésre

bocsátott adatbázisból, ill. az interneten elérhető nyilvános árlisták alapján - előzetes

tájékoztatással szolgál.

 

A gyógyszer árát a PHARMAFUTÁR Bt. a fenti nyilvántartások alapján EURO-ban adja

meg. Az Ügyfél a gyógyszer árát EURO-ban, vagy - a PHARMAFUTÁR Bt. számlavezető

bankja (K&H Bank Zrt.) által közzétett napi eladási valuta árfolyamon számítva forintban

adja át a megrendeléssel egyidejűleg.

A gyógyszer ára a megrendelés és a kiváltás között változhat. A letétbe helyezett összeg és a

tényleges vételár közötti különbözet elszámolása minden esetben a gyógyszer átvételekor

történik.

Az elszámolásnál az Ügyfél általi letétbe helyezés – azaz készpénzes fizetés vagy a

PHARMAFUTÁR Bt. letéti számláján történő jóváírás - időpontjában érvényes árfolyam az

irányadó.

A PHARMAFUTÁR Bt. a gyógyszerrel kapcsolatos bármely speciális igényt (pl. hosszú

lejárati idő) kizárólag a megrendelés véglegesítését megelőzően, a külföldi partnerekkel

történt egyeztetés alapján tud figyelembe venni.

A PHARMAFUTÁR Bt. a megrendelést külföldi partnerei felé rövid időn belül – jellemzően

a megrendelés napján - továbbítja.

A megrendelés lemondása, a termék visszaküldése kizárólag a PHARMAFUTÁR Bt. külföldi

partnerének jóváhagyásával lehetséges. Ez esetben a PHARMAFUTÁR Bt. az Ügyfél által

megfizetett összeget a partner jóváhagyásától számított 14 napon belül visszafizeti.

3.) A megrendelés teljesítése

A PHARMAFUTÁR Bt. a gyógyszer átvételének időpontjáról a megrendeléskor tájékoztatást

ad.

A megrendelt gyógyszer átvételére a PHARMAFUTÁR Bt. ügyfélszolgálati irodájában

személyesen vagy megbízott útján van lehetőség.

 

A gyógyszer a megrendelő vagy megbízottja jelenlétében történő ellenőrzést követően

(termék neve, ára, mennyisége, lejárati ideje) kerül átadásra.

A PHARMAFUTÁR Bt. a termék átvételét követően reklamációt nem fogad el.

A PHARMAFUTÁR Bt. vállalja, hogy a beszerzett gyógyszert ügyfélszolgálati irodájában

szakszerűen tárolja. Az Ügyfél kötelezettsége, hogy a beszerzett terméket 30 napon belül

átvegye.

4.) A Szolgáltatás díja

A PHARMAFUTÁR Bt. szolgáltatásának mindenkori díjait honlapunján

(www.pharmafutar.hu) teszi közzé, illetve személyesen vagy telefonon ad tájékoztatást arról.

A szolgáltatás díja megrendelésenként fizetendő, összege nem függ a megrendelt gyógyszer

mennyiségétől vagy értékétől.

A PHARMAFUTÁR Bt. szolgáltatásának díját a gyógyszer átvételével egyidejűleg kell

megfizetni forintban, készpénzben.

5.) Irányadó jog

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb

vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. A jelen Általános Szerződési

Feltételek hatályos szövegét a PHARMAFUTÁR Bt. irodájában és honlapján az Ügyfelei

számára hozzáférhetővé teszi.

6.) Jogviták

Jogvita esetén a felek megkísérlik a békés úton való megegyezést, ennek sikertelensége

esetére, jogvitájukra a PHARMAFUTÁR Bt. székhelye szerinti Bíróság illetékességét kötik

ki.

bottom of page